Vrinneviskolan

Beställare: Norrevo Fastigheter AB MTSAB:s andra vunna tilldelningsbeslut. Entreprenaden avser ombyggnation av omklädningsrum, wc:n och entré. Offentliga upphandlingar är inte en marknad vi som företag traditionellt arbetat mot men där …

Servicehus Arkösunds Camping

Beställare: Norrköpings Kommun Samhällsplaneringsnämnden MTSAB har genom vunnet tilldelningsbeslut fått i uppdrag att utföra nybyggnation av ett nytt Servicehus på Arkösunds Camping. Projektet omfattar rivning av befintligt servicehus, nybyggnation av …