Servicehus Arkösunds Camping

Beställare: Norrköpings Kommun Samhällsplaneringsnämnden

MTSAB har genom vunnet tilldelningsbeslut fått i uppdrag att utföra nybyggnation av ett nytt Servicehus på Arkösunds Camping.

Projektet omfattar rivning av befintligt servicehus, nybyggnation av servicehus samt

diverse anläggningsarbeten inkl. en mindre lekpark.