Vrinneviskolan

Beställare: Norrevo Fastigheter AB

MTSAB:s andra vunna tilldelningsbeslut. Entreprenaden avser ombyggnation av omklädningsrum, wc:n och entré.

Offentliga upphandlingar är inte en marknad vi som företag traditionellt arbetat mot men där vi nu lokalt kan stoltsera med att vara en konkurrenskraftig aktör.