Förrådslokaler i Kråkvilan

Nu i oktober hade vi slutbesiktning på ett av våra större projekt i år. Tre stycken förrådsbyggnader med totalt 44 förråd. Tack Kråkvilan Bygg AB för förtroendet!