Erfarenhet, lyhördhet och rätt maskiner kommer man långt med.

MTSAB är ett företag som sysslar med alla typer av mark-och-anläggningsrelaterade arbeten. Behöver du hjälp med en husgrund, att rekonstruera din trädgård, sätta upp en stödmur eller lägga plattor m.m. är vi rätt för Er!

Transport är för oss en naturlig del i arbetet, där vi som helhets-entreprenör kan stå för hela kedjan. Vare sig det gäller bortforsling eller leverans av matjord, bergkross, sten eller bara transport av material eller fordon så har vi de rätta medarbetarna och maskinerna!

Vi har över 15 års erfarenhet på området. Med åren har möjligheterna för fler och större jobb öppnats upp, då vi införskaffat oss större och fler maskiner. Vi hör gärna dina önskemål om hur DU vill ha saker och ting, så rättar vi oss efter DIG.

Nedan finner du exempel på arbeten vi utför:

 • Husgrunder
 • Marksten
 • Murar
 • Gräsmattor
 • Asfalt
 • Grävhjälp
 • Sprängning
 • Dränering
 • Pool
 • Lastbilstransporter
 • Snöröjning & Sandning

Sedan 2019 erbjuder vi också bergsprängning med ”Super Wedge”, en hydralisk bergspräckningsutrustning, som inte kräver besiktning av grannhus. 

Kontakta oss för mer info!